Stan magazynowy ” DRZWI OD RĘKI”

Model
Wymiar
zewnętrzny
drzwi
Próg Szklenie STRONY OTWIERANIA Kolor drzwi:

Z PALETY WZORNIKA DALLAS

Lewa Prawa
D 1 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 2G 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 3A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 4A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 5A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 6A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 7A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 11 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 14 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 19A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
      NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 20A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
        NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 21 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
             WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 21A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 23  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
          NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 24 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
 ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 29A  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
          NA ZEWNĄTRZ
       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 33 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE        lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 34 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 40 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 42 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 44 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
       NA ZEWNĄTRZ
        NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 57 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
         NA ZEWNĄTRZ
      NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 69 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
        NA ZEWNĄTRZ
       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 70 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
        NA ZEWNĄTRZ
       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 74 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 111 995-2100
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
       NA ZEWNĄTRZ
      NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Z  2 995-2100
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
      NA ZEWNĄTRZ
       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Z  46 995-2100
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
      NA ZEWNĄTRZ
       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Z  48 995-2100
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE         lub       WYPUKŁA
        NA ZEWNĄTRZ
       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12