Stan magazynowy ” DRZWI OD RĘKI”

Model
Wymiar
zewnętrzny
drzwi
Próg Szklenie STRONY OTWIERANIA

Kolor drzwi:

Z PALETY WZORNIKA DALLAS

Lewa Prawa

D 1

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

D 2G 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 3A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 4A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 5A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 6A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 7A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 11 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 14  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080   

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE     lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 21  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080   

ALUMINIUM lub DREWNIANY
             WENECKIE     lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 21A  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

WENECKIE     lub       WYPUKŁA

 

 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 24  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
 ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 33  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

WENECKIE        lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
D 34 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 40 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 42 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 74 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 76  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12