Stan magazynowy ” DRZWI OD RĘKI”

Model
Wymiar
zewnętrzny
drzwi
Próg Szklenie STRONY OTWIERANIA

Kolor drzwi:

Z PALETY WZORNIKA DALLAS

Lewa Prawa

D 1

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

D 2G 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 3A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 4A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 5A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 6A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 7A 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080
ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 11

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

ALUMINIUM lub DREWNIANY
WENECKIE     lub       WYPUKŁA
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 14 

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 

 

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE     lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 19A

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

 

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

      NA ZEWNĄTRZ
 
 

NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 20A

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

 

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

        NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 21  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080   

ALUMINIUM lub DREWNIANY
             WENECKIE     lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 21A  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

WENECKIE     lub       WYPUKŁA

 

 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 23  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080  

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

          NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 24  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
 ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 29A  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080  

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

          NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 33  995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

WENECKIE        lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
  

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
D 34 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 40 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 42 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 44

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

 

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

       NA ZEWNĄTRZ
 

        NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 57

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

 

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

         NA ZEWNĄTRZ
 

      NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 69

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

 

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

        NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 70

995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

        NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 74 995-2100   975×2100 1075×2100 1075×2080 
ALUMINIUM lub DREWNIANY

 

 WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
D 111 995-2100  
ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

       NA ZEWNĄTRZ
 

      NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Z  2 995-2100    

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

      NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Z  46 995-2100    

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

      NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Z  48 995-2100    

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

        NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
DWZ 6 995-2100    

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

NA ZEWNĄTRZ
 

NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
DWZ 18 995-2100    

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

       NA ZEWNĄTRZ
 

       NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
DWZ 28 995-2100    

ALUMINIUM lub DREWNIANY
 

WENECKIE         lub       WYPUKŁA
 

         NA ZEWNĄTRZ
 

        NA ZEWNĄTRZ
 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12